Fermentointi – Salaisuus Hehkuvaan Ihoon? | Fermentation – The Secret To Glowing Skin?

Note: Scroll Down To Read The Translated (English) Version

Fermentoiduista eli maitohappokäytetyistä, vatsaystävällisistä ruuista puhutaan nyt paljon – mm. hapankaalin, kimchin ja kombuchan suosio kasvaa voimakkaasti.

Voisiko fermentoinnista olla apua myös ihon hyvinvointiin?

Itse asiassa, fermentointi on jo saavuttanut suuren suosion myös kosmetiikassa. Lähes jokaiselta tuotemerkiltä löytyy yksittäisiä fermentoituja raaka-aineita, jotka useasti saadaan valmiista uutoista nopeutetulla prosessilla eli pika-fermentoimalla ja iskukuumentamalla kasvipohjaisia raaka-aineita.

Mitä on tuotteen hidas täysfermentointi?

Uutta Circulove-kasvovoiteissa on että jokainen vaikuttava-aine fermentoidaan, mukaanlukien öljyt. Näin saadaan tuotteeseen ainutlaatuinen mutta luonnollinen sopivuus iholle. Käytämme pohjoismaisen perinteen mukaisesti ainoastaan tuoreita kasveja ja marjoja, sekä vain puhtaimpia kasviöljyjä raaka-ainepohjana fermentoinnissa.

Circulove tuotteet tehdään pienissä erissä Suomessa, mikä mahdollistaa hitaan 3-5 viikkoa kestävän fermentoinnin, ja puhtaat artisaani-lähtöiset ihonhoitotuotteet, jotka sopivat myös herkimmällekin iholle. Tätä voisi verrata vuosikertaviinin valmistukseen; hitaasti syntyy parempaa.

Emme lisää tuotteeseen erillisiä kosmeettisia probiootteja vaan näitä käytetään vain osana käynnistämään varsinainen fermentointiprosessi, jossa luonnolliset probiootit ja postbiootit edelleen kehittyvät fermentoinnin myötä.

Mitä on fermentoinnin hyödyt ihonhoidossa?

Fermentoitu, bioottinen ihonhoito on täysin uudenlainen ja kokonaisvaltainen näkökulma ihonhoitoon. Siinä ihoa tarkastellaan mikro-ekosysteeminä, jossa iho toimii yhdessä sen toimintaa tukevien mikrobien kanssa. Fermentointi tarkoittaa maitohappokäymistä jossa kasvipohjaiset raaka-aineet hapatetaan mm. Lactobacillus-bakteerien avulla hapettomassa tilassa.

Yksinkertaistettuna fermentaatiossa raaka-aineet pilkkoutuvat pienempään muotoon, jolloin iho pystyy hyödyntämään tehokkaat aktiiviaineet entistäkin paremmin. Lopputuotteena syntyy lisäksi myös uusia yhdisteitä kuten ihoa hoitavia aminohappoja, rasvahappoja, peptidejä, vitamiineja, probiootteja, postbiootteja, ja suojaa tuovia antioksidantteja. Fermentoinnilla saadaan aikaan myös pienempi hiilijalanjälki, sillä mitään ei mene hukkaan.

Fermentointi myös lisää luonnonkosmetiikan säilyvyyttä sekä tehokkuutta. Lisäksi fermentoimalla saadaan iholle luonnollisesti sopiva pH-tasapaino. Fermentoidut tuotteet sopivatkin erinomaisesti herkälle iholle, ihottumaan, akneen sekä ehkäisemään ihon ennenaikaista vanhenemista.

Fermentoinnin synnyttämät aminohapot, erityisesti peptidit, tukevat ihosolujen uusiutumista ja parantavat ihon kollageenisynteesiä, joka muutoin vähenee iän mukana, alkaen jo noin 30-vuotiaana. Peptidit ovatkin loistava ihon kollageenin tuottamista tukeva aine, mutta samalla ne myös muodostavat kosmetiikassa haasteen, koska niitä on vaikea saada imeytymään ihoon. Kuitenkin juuri fermentoinnin ansiosta iho pääsee hyötymään myös näistä arvokkaista peptideistä.

Asiantuntijana: Anu Ruohosto, Vitae Clean Cosmetics


Translated (English) Version:

Fermentation – the secret to glowing skin?

There is nowadays a lot of talk about fermented products – the popularity of sauerkraut, kimchi and kombucha is growing rapidly.

Could fermentation also help with skin well-being?

In fact, fermentation has already gained great popularity in cosmetics as well. Almost every quality brand has included some individual fermented ingredients, which are typically obtained from pre-manufactured extracts, often by an accelerated fermentation with ultra-high temperature (UHT).

What is slow full-fermentation of the product?

What is unique about Circulove face care products is that each and every active ingredient is fermented, including oils. This gives the product a unique but natural suitability for the skin. In accordance with Nordic tradition, Circulove uses only fresh plants, herbs and berries, and only the purest botanical oils for fermentation.

Circulove products are made in small batches in Finland, which enables slow 3-5 week long fermentation process, and clean artisan-based skin care products that are suitable for even the most sensitive skin. This could be compared to the production of vintage wine; slower process leads to better quality.

Circulove does not add separate cosmetic probiotics to the product, but these are used just as part of the actual fermentation process, in which natural probiotics and postbiotics continue to develop as the fermentation progresses.

What are the benefits of fermentation in skincare?

Fermented biotics is a completely new, holistic approach to skincare. We look at the skin as a micro-ecosystem where the skin lives in close conjunction with microbes that support its function. Fermentation refers to lactic acid fermentation, in which the raw materials are acidified eg by Lactobacillus bacteria in an oxygen-free state.

Simply put, in fermentation the ingredients are chopped into a smaller form, allowing the skin to make better use of the active components. As an outcome, also new compounds are formed, such as skin-treating amino acids, fatty acids, peptides, vitamins, probiotics, postbiotics, and protecting antioxidants. Fermentation also causes a smaller carbon footprint, as nothing is wasted.

Fermentation increases the shelf life and efficiency of natural cosmetics. In addition, fermentation provides a natural pH-balance for the skin. Fermented products are ideal for sensitive skin, rash, acne and to prevent premature aging of the skin.

Amino acids, especially peptides, created by fermentation support skin cell regeneration and improve the collagen synthesis of the skin, which otherwise decreases with age. The amount of collagen in the skin begins to decrease at around the age of 30 and peptides are a great collagen supporting agent, but at the same time they pose a challenge in cosmetics because they are difficult to absorb by the skin. Thanks to fermentation, the skin will now be better able to benefit from peptides.

Expert: Anu Ruohosto, Vitae Clean Cosmetics

en_USEN

Where are you based in?